Baptize registry 1850 - 1867 Great Falls Church

Gramps-ID S00000
Författare Priests of Great Falls Church 1850 - 1867
Förkortning BR-GFC 1850
Publiceringsinformation Microfilm Public Library Great Falls
Flaggor complete

Notiser

Arkivplatser

Antal Titel Typ Referensnummer
1 Public Library Great Falls [R00000] Microfilm 32Z-345